NOVÝ KURZ – Základy krizové intervence

06.12.2017

Kurz vychází z každodenní praxe Krizového centra pro děti a rodinu v Jihočeském kraji. Poskytuje základní ukotvení práce s osobami v krizi prostřednictvím technik krizové intervence po teoretické i praktické stránce. Účastníkům nabídne základní znalosti typologie krizí a jejich příčin a odborné formy pomoci v sociálních službách. Nastíní principy, postupy a techniky...
Celá aktualita »

POTENCIÁL SUPERVIZE Z POHLEDU SYSTEMIKY

06.11.2017Kurz napomáhá účastníkům odhalit a maximalizovat potenciál supervize jako nástroje pro pracovníky v pomáhajících profesích v jejich profesním a osobním růstu. Je určený především pro tým organizací, kde se supervize zatím nestala běžnou nebo oblíbenou formou rozvoje zaměstnanců nebo kde stojí před rozhodnutím změnit supervizora a hledají kritéria, podle kterých se rozhodovat. Účastníci b...
Celá aktualita »

SEMINÁŘ: Manipulativní klient – praktický nácvik komunikace

06.11.2017Tento praktický kurz je zaměřen na rozvoj schopností a dovedností při práci a komunikaci s manipulativními klienty, kteří často pracovníky velmi zaměstnávají a vyčerpávají. Náplní kurzu je osvojení si účinných pravidel a metod při komunikaci s klientem a práce se sebou a zpracování vlastních pocitů po těchto náročných setkáních. Tyto poznatky si rovnou účastníci zkoušejí praktickými nác...
Celá aktualita »

Pravidelné kazuistické semináře

05.10.2017Vyhlašujeme tímto pravidelné kazuistické semináře konané u nás v Krizovém centrum pro děti a rodinu (Jirákovo nábř. 1549/10, České Budějovice) každý 3. čtvrtek v měsíci o 14hod. Jsou určeny pro odborníky pracující s rodinami a dětmi a jejich cílem je skrze vlastní prezentované případy a reflexi účastníků otevírat nové perspektivy a hledat nové možnosti p...
Celá aktualita »

Chat od Kuřete

08.09.2017Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize podpořily projekt Krizového centra – chat online. Denně v době od 8 – 11 hod. je možné se připojit na chat, a s odborným pracovníkem nezávazně a anonymně komunikovat o svých problémech a starostech. Ikona pro vstup na chat je hlavní stránce www.ditevkrizi.cz. Celá aktualita »

Výroční zpráva 2016

17.08.2017Jak vypadal rok 2016 v Krizovém centru? Podívejte se na naši   Výroční zpráva 2016
Celá aktualita »

Terapeutické programy „Z druhého konce“

27.07.2017Terapeutické programy „Z druhého konce“ je název projektu Krizového centra a partnerské organizace Theia. KC nabízí skupinový terapeutický program pro násilné osoby formou individuálních konzultací, párových konzultací a skupinových setkání ( najdete v kategorii: O nás – Co děláme – Terapeutická skupina „Agrese ve vztazích“). Nabídkou Theia je odborné poradenství pro žen...
Celá aktualita »

Informační materiály ke stažení

04.07.2017V rámci realizace projektu Zapojení dětí z Jihočeského kraje do rozhodovacích procesů v rodinných záležitostech bylo možné vytvořit informační materiály pro děti formou komiksu. Materiály jsou určeny k distribuci z rukou odborníků – sociálních pracovníků, pedagogů ve školách apod. Vytvořené brožury se zabývají tématikou – dítěte trpícího CAN a svědčícího u soudu, dítěte před rozhovo...
Celá aktualita »

26. 6. 2017 akreditovaný zážitkový seminář Agrese je OK

28.06.2017Zážitkový seminář byl zaměřen na proaktivní práci s agresí u chlapců, zejména na rozbor reálných konkrétních situací, které běžně zažíváme, a trénink, jak se v nich zachovat. Cílem semináře bylo porozumět agresi, jejím mechanismům a vlastnímu prožívání emocí, aby se rodiče i učitelé naučili s agresí a agresivními projevy účinněji pracovat. Účastníci semináře měli možnost na vlastní kůži ...
Celá aktualita »