Krizové centrum poskytuje své služby bezplatně, aby mohlo být dostupné všem, kteří hledají pomoc.

Výjimku tvoří pouze tyto služby:

 

Služba Cena Celková doba jednoho úkonu
Zpráva o průběhu konzultací na vlastní žádost klienta 400 Kč vyhotovení do 15-ti pracovních dnů
Poskytnutí praxe/odborné stáže 200 Kč pro jednoho účastníka 1 den