Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.s. v roce 2015-2016 realizuje projekt:

Rozšíření nabídky služeb pro dětské klienty Krizového centra

Projekt napomáhá Krizovému centru rozšířit nabídku odborných činností, které pomáhají v komplexu služeb pro děti zajišťovat trvalejší změny v krizových situacích.

Nově pro děti:

  • Dětské skupiny pro děti od 9-12 let – dětská podpůrně-terapeutická skupina je vedená psychologem a koterapeutem; zvláštní pozornost bude zaměřena na práci s psychosomatickými obtížemi dětí.
  • IT kampaň pro děti – cílem kampaně bude, aby si děti bez obav a ostychu mohli říci o pomoc např. prostřednictvím Facebooku; v rámci aktivity také vznikly nové webové stránky, kterou jsou přívětivější a jednodušší.

Nově pro rodiče a děti:

  • Párový skupinový program pro rodiče a děti – jde o skupinovou práci s rodinami ocitajícími se v těžké situaci související s rozvodem. Na sezeních se pracuje se skupinou 3 párů a se skupinou dětí. Poslední setkání probíhá v rámci jedné velké skupiny a pomáhá rodičům nahlédnout do prožívání dětí.
  • Monitoring – monitoring je forma dohledu nad kontaktem rodiče s dítětem. Je navazující službou na podporovaná setkávání , kdy byl obnoven kladný vztah rodiče s dítětem. Monitoring je mezistupněm mezi PS a samostatným setkáváním mimo KC.
  • Pozorování interakce – pozorování interakce je obdoba monitoringu, avšak u dětí mladších 3 let.

Nově pro další organizace

  • Případové konference – subjekty zainteresované do případu dítěte společně hledají s klientem nejlepší řešení situace a plánují společně postup, který povede k naplňování potřeb dítěte.
  • Panelové diskuse – pravidelné setkávání odborníků pracujících s dětmi, navázání užší spolupráce za cílem vyvíjení a zdokonalování postupů práce s dětmi např. práce se syndromem zavrženého rodiče.

Pro pracovníky KC

  • Vzdělávání – aby aktivity projektu byly poskytovány s maximální profesionalitou je plánovano intenzivní proškolení pracovníků.

 

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations částkou 25 395 €.

logo NROS barvy         Nejdůl_theveluxfoundations_logo