12.07.2018

Forest-In – novinka v aktivitách Krizového centra. Forest-In je webová aplikace určená pro odborníky pomáhajících profesí, kteří se nějakým způsobem podílejí na péči o ohrožené rodiny a děti – tj. pro sociální pracovníky, psychology, etopedy, soudce, terapeuty, speciální pedagogy apod. Účelem Forest-Inu je usnadnit vzájemnou komunikaci, podnítit (oborovou nebo mezioborovou) spolupráci.

 

Aplikace vznikla za podpory Evropské unie v rámci projektu  „SÍŤOVÁNÍ ODBORNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH“ Č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003844 .