12.07.2018

V období od  1. července 2017 do 30. června 2018, probíhal projekt „Pomoc Raz 2“ podpořený z prostředků sbírkového projektu „Pomozte dětem“ Nadací rozvoje občanské společnosti. V rámci projektu bylo podpořeno celkem 115 dětských klientů. Základní myšlenkou projektu byla možnost přijít si pro pomoc hned a bez zdlouhavého objednávání a čekání na termín (pro naplněnou kapacitu 1-2 měsíce), druhou možností byla dnešním dětem a dospívajícím důvěrně známá a hojně používaná komunikace pomocí chatu. KC nabízelo každé úterý od 9 – 15 hod. „den pro neobjednané klienty“ (děti a dospívající). V této době byl připraven pomáhat zkušený psycholog, v případě potřeby i dětský psychiatr. Druhou a zcela anonymní možností byl chat umístěný na webových stránkách KC (www.ditevkrizi.cz). Denně v době od 8 – 11 hod., a každou středu od 17 – 19 hod., bylo možné se připojit na chat, a s odborným pracovníkem nezávazně a anonymně komunikovat o svých problémech a starostech.

Kuřeׅ“ tak pomohlo v KC vytvořit „Den pro neobjednané klienty“, kterého využilo 85 dětí, s nimiž proběhlo 139 konzultací. Možnosti chatové komunikace využilo 17 dětských klientů, u nichž proběhlo celkem 106 kontaktů. Další aktivitou projektu bylo vytvoření „Dětsko-rodičovské terapeutické skupiny“ a „Terapeutické skupiny pro vysoce konfliktní rodiny“, celkem proběhlo 43 skupinových setkání, jichž se zúčastnilo 13 dětí a jejich rodičů. Projekt podporoval i nepřímou cestou a to v  rámci „ koordinačních setkávání“, uskutečnilo se 53 kontaktů s  pracovníky OSPOD. Ve vzájemné spolupráci pak bylo ošetřeno celkem 57 rodin. Prostředky projektu byly také využity k vytištění 1000 ks vizitek upozorňujících na služby KC, a hlavně na možnost anonymní komunikace na chatu. Vizitky byly následně rozdány do základních škol, odborníkům z  řad logopedů, psychiatrů a psychologů, sociálních pracovníků.

 

Úspěšné dokončení projektu tak pomohlo mnoha dětem zmírnit  následky nepřiměřeného psychického tlaku, který se čím dál častěji projevuje u dětí, které se ocitly uprostřed vyhrocené konfliktní situace (probíhající rozvodové řízení nebo neschopnost konstruktivní komunikace v porozvodové situaci).