Tento praktický kurz je zaměřen na rozvoj schopností a dovedností při práci a komunikaci s manipulativními klienty, kteří často pracovníky velmi zaměstnávají a vyčerpávají. Náplní kurzu je osvojení si účinných pravidel a metod při komunikaci s klientem a práce se sebou a zpracování vlastních pocitů po těchto náročných setkáních. Tyto poznatky si rovnou účastníci zkoušejí praktickými nácviky formou hraní rolí v modelových situacích, přehrávání reálných situacích z praxe účastníků. Při nácviku jsou také využívány koučovací techniky, zpětná vazba, rozbor videozáznamu z kurzu. Absolventi kurzu se budou cítit v obtížných situacích s těmito klienty jistější a kompetentnější.

Kurz je akreditován MPSV.

Časová dotace kurzu:

16  vyučovacích hodin

Podmínky udělení osvědčení:

  • 100 % účast (vyžadována v podmínkách akreditace kurzu)
  • aktivní účast všech účastníků (zkoušení hraní rolí, nácvik nových dovedností a poskytování si vzájemné zpětné vazby)

Místo konání:

Krizové centrum pro děti a rodinu, Jiráskovo nábřeží 10, České Budějovice (nebo můžeme přijet přímo do vaší organizace, dohodne-li se alespoň 6 účastníků, kontaktní osoba PhDr. Renata Podhorská – podhorska@ditevkrizi.cz).

 

Aktuálně nabízené termíny: Termín konání bude upřesněn po naplnění kapacity,  dle domluvy s účastníky.

TERMÍN KONÁNÍ LEKTOŘI CENA PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Termín konání bude upřesněn po naplnění kapacity,  dle domluvy s účastníky.

Mgr. Knetlová

Pro 6 – 8 posluchačů  – 1 lektor


24 000,- Kč kurz proběhne v domovské organizaci

3 200,- Kč jednotlivec, kurz proběhne v Krizovém centru ČB


Pro 9 – 12 posluchačů – 2 lektoři


32 000,- Kč kurz proběhne v domovské organizaci

3 200,- Kč jednotlivec, kurz proběhne v Krizovém centru ČB

                 Zde