Ing. Mgr. Zdeněk Volf

Předseda

Mgr. Iva Volfová

Ředitelka
Vystudovala obor sociální práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Absolvovala např. kurzy Základní krizová intervence, Výcvik v rodinném poradenství, Základy facilitace, Základní dovednosti mediátora - mediace, Práce s traumatem. V krizovém centrum se věnuje především individuálním a párovým konzultacím.

Mgr. Jan Knetl

Finanční manažer
Absolvoval Zdravotně sociální fakultu na Jihočeské univerzitě. V sociálních službách se pohybuje od roku 2006, má letité zkušenosti s vedením menších pracovních týmu. Působí také jako supervizor, kouč a facilitátor (výcvik Systemická supervize a koučování pro pomáhající profesionály, 500h). Z absolvovaných kurzů lze zmínit: kurz facilitace, diagnosticko-terapeutického pískoviště, krizové intervence, odborného sociálního poradenství, manažerské vzdělávání, standardy kvality sociálních služeb, lektor dalšího vzdělávání aj.

Mgr. Markéta Masopustová

Sociální pracovník, terapeut
Vystudovala Fyzioterapii a obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby na ZSF JU. Absolvovala výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii. V Krizovém centru poskytuje individuální a párové konzultace a působí jako skupinová terapeutka.

Mgr. Kateřina Herrmannová

Psycholog

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a arteterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V současné době je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v rámci Institutu rodinné terapie v Praze. V Krizovém centru se zaměřuje na práci s dětmi i dospělými. Vede individuální, párové, rodinné a skupinové konzultace a terapie.

Mgr. Zlata Knetlová

psycholog
Pracuje v Krizovém centru pro děti a rodinu jako psycholog, terapeut, krizový intervent, facilitátor a lektor kurzů pro odborníky pracující s dětmi (SPOD, NNO aj.) Pracuje zde s rodinami a dětmi v krizových situacích, vede terapeutické dětské a adolescentní skupiny. Ve své práci se zaměřuje především na psychosomatické obtíže, zpracování traumatických událostí a syndrom CAN. V soukromé praxi se věnuje terapii dětí a dospělých a somatickému koučování zaměřenému na osobnostní a profesní rozvoj. Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně na FSS a je frekventantem Komplexního psychoterapeutického výcviku a absolvovala mnoho výcviků a kurzů z toho např. zapojování dětí do rozhodovacích procesů, kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou, somatické koučování, kurz krizové intervence, základy  facilitace, systemická práce s dětmi.

Mgr. Markéta Bartušková

psycholog
Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Při studiích absolvovala kurz krizové intervence (Podané ruce) a internetového poradenství (Modrá linka). Během práce v Krizovém centru si své vzdělání rozšířila o kurz Trauma terapie, Motivačních rozhovorů a Focusingu.  Chystá se zaměřit na práci s pěstounskými rodinami a na možnosti mediace ve sporových záležitostech. V Krizovém centru vede individuální konzultace s dětmi, dospívajícími i dospělými.

EXTERNÍ PRACOVNÍCI

Ing. Jan Hladký – účetní

NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Mgr. Tereza Brejchová – krizový intervent