Ing. Mgr. Zdeněk Volf

Předseda

Mgr. Jan Knetl

Ředitel
Absolvoval Zdravotně sociální fakultu na Jihočeské univerzitě. V sociálních službách se pohybuje od roku 2006, má letité zkušenosti s vedením menších pracovních týmu. Působí také jako supervizor, kouč a facilitátor (výcvik Systemická supervize a koučování pro pomáhající profesionály, 500h). Z absolvovaných kurzů lze zmínit: kurz facilitace, diagnosticko-terapeutického pískoviště, krizové intervence, odborného sociálního poradenství, manažerské vzdělávání, standardy kvality sociálních služeb, lektor dalšího vzdělávání aj. Úlohu ředitele Krizového centra vidí především v zajištění bezpečného prostoru pro klienty na jedné straně a pracovního týmu na straně druhé a ve finančním zabezpečení chodu organizace takovým způsobem, aby pracovníci mohli důstojně a profesionálně poskytovat pomoc všem, kdo jejich služby potřebují.

Mgr. Iva Volfová

Sociální pracovník, krizový intervent
Vystudovala obor sociální práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Absolvovala např. kurzy Základní krizová intervence, Výcvik v rodinném poradenství, Základy facilitace, Základní dovednosti mediátora - mediace, Práce s traumatem. V krizovém centrum se věnuje především individuálním a párovým konzultacím. Podílí se také na přípravě a vedení skupinového terapeutického program „Rozvodem bez újmy“.

Mgr. Tomáš Tenkl

Psycholog
Vystudoval jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je frekventantem 5. ročníku integrativního psychoterapeutického výcviku. V Krizovém centru vede individuální, párové a skupinové konzultace. Podílí se na přípravě a vedení terapeutických programů „Rozvodem bez újmy“ a „Agrese ve vztazích“. Působí také jako lektor kurzů pořádaných Krizovým centrem. Z absolvovaných kurzů: Diagnosticko-terapeutické pískoviště, Násilí ve vztazích a další.

Mgr. Markéta Masopustová

Sociální pracovník, terapeut
Vystudovala Fyzioterapii a obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby na ZSF JU. Absolvovala výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii. V Krizovém centru poskytuje individuální a párové konzultace a působí jako skupinová terapeutka.

Mgr. Kateřina Herrmannová

Psycholog

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a arteterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V současné době je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v rámci Institutu rodinné terapie v Praze. V Krizovém centru se zaměřuje na práci s dětmi i dospělými. Vede individuální, párové, rodinné a skupinové konzultace a terapie.

Mgr. Kateřina Šimánková

koordinátor odborné platformy Forest-In, psycholog

EXTERNÍ PRACOVNÍCI

Bc. Tomáš Brejcha – terapeut
Ing. Jan Hladký – účetní

NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Mgr. Zlata Knetlová – psycholog
Mgr. Jolana Bucková – psycholog
Mgr. Karla Sukdolová – sociální pracovník

Mgr. Kateřina Krásová – psycholog