07.11.2017

PŘIPRAVOVANÝ KURZ

Kurz „Přímé zapojení rodiny v rodičovských konfliktech do individuálního plánování ochrany dítěte“ vznikl s požadavkem sociálně právní ochrany dítěte zaměřit se na potřeby dítěte a jejich naplňování v rozvodové problematice. Náplní kurzu je teoretická část propojená se zkušenostmi a kazuistikami Krizového centra pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z,ú. Kurz přináší teoretické i praktické poznatky o tom, jak pro IPOD definovat výchozí situaci dítěte v celkovém kontextu, jak se orientovat v chování dospělých a reakcích dětí, kde hledat zdroje informací a jaké jsou předpoklady pro vytváření IPOD, jak motivovat rodinu a tím pomáhat k psychické stabilitě pracovníků. Kurz propojuje příklady z praxe s návrhy řešení v rámci efektivní mezioborové spolupráce OSPOD, neziskových organizací a dalších odborníků. Praktická část kurzu je zaměřena na osvojení si vybraných metod přímé práce a na rozbor kazuistik.

Účastníci kurzu se seznámí s praktickými technikami, díky kterým mohou přirozeným způsobem zjistit názor dítěte a zapojit jej do celého procesu vyhodnocování jeho potřeb nebo individuálního plánování. Součástí kurzu je nácvik práce s různými pracovními archy a Komunikační bednou.

Kurz je akreditován MPSV.

Časová dotace kurzu:

8 vyučovacích hodin.

Podmínky udělení osvědčení:

  • 90 % účast
  • aktivní účast všech účastníků (zkoušení hraní rolí, nácvik nových dovedností a poskytování si vzájemné zpětné vazby)

Místo konání:

Krizové centrum pro děti a rodinu, Jiráskovo nábřeží 10, České Budějovice (nebo můžeme přijet přímo do vaší organizace, dohodne-li se alespoň 10 účastníků, kontaktní osoba PhDr. Renata Podhorská – podhorska@ditevkrizi.cz).

Kapacita jednoho kurzu:

12 osob

Aktuálně nabízené termíny:

TERMÍN KONÁNÍ LEKTOŘI CENA PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ
PŘIPRAVUJEME

Mgr. Volfová

Mgr. Masopustová

Mgr. Herrmannová

Mgr. Tenkl


Pro 6 – 8 posluchačů  – 1 lektor


12 000,- Kč kurz proběhne v domovské organizaci

1 600,- Kč jednotlivec, kurz proběhne v Krizovém centru ČB


Pro 10 – 12 posluchačů – 2 lektoři


16 000,- Kč kurz proběhne v domovské organizaci

1 600,- Kč jednotlivec, kurz proběhne v Krizovém centru ČB

 

Chcete-li být informováni, jakmile budou vypsány další termíny, napište nám prosím e-mail.