31.10.2018

Ve středu 28.11.2018 v ThinkYoze (Krajinská 230/31, ČB) od 14:00 do 15:30 jsou zváni pomáhající profesionálové na seminář v rámci cyklu „Psychohygienické okénko“. 

V rámci semináře si budou pomáhající profesionálové zkoušet některé techniky vycházející
z body-psychoterapie (zejména z bioenergetiky a hakomi přístupu) k  uvolnění tělesných napětí, budeme pracovat s všímavostí ke
svým tělesným pocitům a emocím. Na začátku a na konci budeme
využívat možností podpory a sdílení v bezpečném prostředí
malé skupiny.

Tato práce s tělem obvykle přináší zvýšení citlivosti k
vlastnímu prožívání jako předpokladu hlubší orientace v sobě,
prohloubení kontaktu se svým tělem a se zasutými emocemi, uvolnění
vnitřního, chronického napětí, což přináší více životní
energie a spontaneity, zvýšení pocitu vnitřní pohody, spokojenosti
a laskavosti k sobě.

V případě zájmu o bližší informace pište na e-mail: simankova@ditevkrizi.cz