Termíny kurzů 2018

Základy krizové intervence
Termín: je možné se přihlašovat na další běh kurzu,  termín bude upřesněn po naplnění kapacity,                  dle domluvy s účastníky.

Manipulativní klient – praktický nácvik komunikace                                                                                                   Termín bude upřesněn po naplnění kapacity, dle domluvy s účastníky.

Potenciál supervize z pohledu systemiky                                                                                                                          Termín: jen pro týmy – po domluvě.

Zapojování dětí do rozhodovacích procesů – úvod                                                                                                      Termín bude upřesněn po naplnění kapacity, dle domluvy s účastníky.     

Praktický nácvik zjišťování potřeb a názorů dětí – základy                                                                                            Termín bude upřesněn po naplnění kapacity, dle domluvy s účastníky.  

Syndrom zavrženého rodiče                                                                                                                                                      Termín bude upřesněn po naplnění kapacity, dle domluvy s účastníky.  

  

 

 

PŘIPRAVUJEME:

Přímé zapojení rodiny v rodičovských konfliktech do tvorby individuálního plánu dítěte

Přihlašování je přístupné prostřednictvím formulářů – odkazy u jednotlivých kurzů.