28.06.2017

Zážitkový seminář byl zaměřen na proaktivní práci s agresí u chlapců, zejména na rozbor reálných konkrétních situací, které běžně zažíváme, a trénink, jak se v nich zachovat. Cílem semináře bylo porozumět agresi, jejím mechanismům a vlastnímu prožívání emocí, aby se rodiče i učitelé naučili s agresí a agresivními projevy účinněji pracovat.

Účastníci semináře měli možnost na vlastní kůži si vyzkoušet různé techniky zvládání  agrese. Semináře se zúčastnilo 13 odborných pracovníků  z řad psychologů, sociálních pracovníků…

Odborným lektorem byl Mgr. Petr Soják z Ligy otevřených mužů.