Chat od Kuřete

08.09.2017Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize podpořily projekt Krizového centra – chat online. Denně v době od 8 – 11 hod. je možné se připojit na chat, a s odborným pracovníkem nezávazně a anonymně komunikovat o svých problémech a starostech. Ikona pro vstup na chat je hlavní stránce www.ditevkrizi.cz. Celá aktualita »

Výroční zpráva 2016

17.08.2017Jak vypadal rok 2016 v Krizovém centru? Podívejte se na naši   Výroční zpráva 2016
Celá aktualita »

Terapeutické programy „Z druhého konce“

27.07.2017Terapeutické programy „Z druhého konce“ je název projektu Krizového centra a partnerské organizace Theia. KC nabízí skupinový terapeutický program pro násilné osoby formou individuálních konzultací, párových konzultací a skupinových setkání ( najdete v kategorii: O nás – Co děláme – Terapeutická skupina „Agrese ve vztazích“). Nabídkou Theia je odborné poradenství pro žen...
Celá aktualita »

Informační materiály ke stažení

04.07.2017V rámci realizace projektu Zapojení dětí z Jihočeského kraje do rozhodovacích procesů v rodinných záležitostech bylo možné vytvořit informační materiály pro děti formou komiksu. Materiály jsou určeny k distribuci z rukou odborníků – sociálních pracovníků, pedagogů ve školách apod. Vytvořené brožury se zabývají tématikou – dítěte trpícího CAN a svědčícího u soudu, dítěte před rozhovo...
Celá aktualita »

26. 6. 2017 akreditovaný zážitkový seminář Agrese je OK

28.06.2017Zážitkový seminář byl zaměřen na proaktivní práci s agresí u chlapců, zejména na rozbor reálných konkrétních situací, které běžně zažíváme, a trénink, jak se v nich zachovat. Cílem semináře bylo porozumět agresi, jejím mechanismům a vlastnímu prožívání emocí, aby se rodiče i učitelé naučili s agresí a agresivními projevy účinněji pracovat. Účastníci semináře měli možnost na vlastní kůži ...
Celá aktualita »

Chystáme odbornou konferenci – 24. 4. 2017

04.04.2017Konference: Zapojování dětí do rozhodování v praxi Přijďte si v pondělí 24.4.2017 poslechnout zajímavé hosty a podebatovat s nimi na téma zapojování dětí do rozhodování v rozvodových záležitostech. Jsou pozváni představitelé organizací a institucí, které často sehrávají v rozvodovém procesu významnou roli (SPOD, NNO, soudní znalec, soud). Zájemce prosíme o registraci. Ví...
Celá aktualita »