Krizové centrum pro děti a rodinu poskytuje pomoc v obtížné životní situaci. Nabízíme bezpečný prostor pro sdílení emocí i informací, zorientování se v aktuální situaci.

Podpoříme Vás, Vaši rodinu i blízké.

 

Na Krizové centrum se může obrátit kdokoliv, kdo cítí, že by mu naše služby mohly pomoci. Poskytujeme pomoc lidem bez rozdílu věku, pohlaví, etnika aj.

Můžete se na nás obrátit v jakékoliv životní situaci, kterou cítíte jako náročnou či obtížnou.

Základní služby Krizového centra jsou bezplatné.

Pomáháme dětem i dospělým.

 

Principy Krizového centra:

  • individuální přístup
  • profesionalita
  • mlčenlivost
  • dobrovolnost
  • bezplatnost

 

Co neděláme: 

  • Neposkytujeme pedagogicko-psychologická a klinicko-psychologická vyšetření.
  • Neposkytujeme zprávy pouze jednomu rodiči jako nástroj k omezení kontaktu s druhým rodičem (důraz klademe na zapojení celého rodinného systému).
  • Klienta můžeme odmítnout, pokud jeví příznaky intoxikace omamnými či návykovými látkami, nebo v případě, kdy ohrožuje provoz zařízení, bezpečí a zdraví pracovníků a klientů nebo takovým ohrožením vyhrožuje
 

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú. je průběžně financováno z různých zdrojů, podle nichž upravuje svoji činnost. Blíže v sekci Projekty.