Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.s. poskytuje pomoc v obtížné životní situaci. Nabízíme bezpečný prostor pro sdílení emocí i informací, zorientování se v aktuální situaci, podpoříme Vás, Vaši rodinu i blízké.

 

Na Krizové centrum se může obrátit kdokoliv, kdo cítí, že by mu naše služby mohly pomoci. Poskytujeme pomoc lidem bez rozdílu věku, pohlaví, etnika aj.

Můžete se na nás obrátit v jakékoliv životní situaci, kterou cítíte jako náročnou či obtížnou.

 

Pomáháme dětem i dospělým.

Nový podpůrný program pro rozcházející se rodiče a jejich děti

Máme pro vás dobrou zprávu. I tak náročnou situaci, jakou je rozpad rodiny, je možné řešit konstruktivně, poměrně rychle a hlavně tak, aby co nejméně zatížila vaše děti.

Nejste na to sami. Nabízíme vám i vašim dětem pomoc a podporu, abyste dokázali lépe překonat těžké situace spojené s rozchodem a mohli zůstat dobrými rodiči.

Krizové centrum ve spolupráci s organizací Aperio a s Ligou otevřených mužů realizuje unikátní bezplatný podpůrný vzdělávací program, ve kterém budete mít možnost nejen pracovat ve skupinách spolu s dalšími rodiči v podobné situaci, ale také využít služeb psychologa nebo mediátora

Nabízíme vám:

 • podpůrně vzdělávací kurz – práce ve skupině (max. 15 osob) – první tři setkání mámy a tátové zvlášť, další 4 setkání ve smíšených skupinách tak, že se rozcházející dvojice ve skupině nepotkají
 • bezpečný prostor pro orientaci v nové situaci 
 • pomoc při zvládání stresu
 • komunikační dovednosti k předcházení a řešení konfliktů 
 • informace a kontakty (právní, finanční)
 • dovednosti a nástroje vedoucí k dohodě 
 • prostor pro vnímání potřeb vašich dětí
 • psychologické poradenství
 • mediaci – v případě přihlášení obou rodičů
 • příspěvek na hlídání malých dětí
 

Pro vaše děti:

 • bezpečné zpracování pocitů spojených s rozchodem rodičů
 • zohlednění jejich potřeb v dané situaci
 • podpůrnou skupinu pro děti od 6 do 12 let 
 • individuální psychologické poradenství 

Pro koho je program vhodný:

 • rodiče, kteří se právě rozcházejí nebo rozvádějí (jednotlivce i oba rodiče)
 • mají alespoň jedno dítě mladší 18 let
 • chtějí rozchod zvládnout lépe a pokud možno se dohodnout
 • pokud máte dítě starší 19 let, můžete se bezplatně obrátit na poradnu Aperia ZDE.

Kdy a kde bude program probíhat:

duben – květen 2021

2. běh termíny: čtvrtek 8.4., 15.4., 22.4., 29.4., 6.5., 13.5., 20.5. 2021
místo konání – Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú.
7 setkání po 3 hodinách 1x týdně

Více informací získáte u koordinátorky programu:

PhDr. Renaty Podhorské – podhorska@ditevkrizi.cz, 776 763 176

Přihlasit se můžete již nyní:  

ZDE

Těšíme se na Vás!

Po přihlášení se Vám ozve koordinátorka, která s Vámi projde detaily programu, a následně Vás pozve na vstupní pohovor s lektorem nebo s lektorkou. Na pohovoru s vámi probereme Vaši konkrétní situaci a očekávání.

V rámci programu nabízíme dále aktivity pro odborníky pracující s rozcházejícími se rodiči z řad OSPOD, soudů, advokátů, mediátorů, sociálních pracovníků a dalších. Jedná se o Kulaté stoly, školení, výzkum a další. 

Zkoumali jsme, co rodiny potřebují

Abychom dokázali rodiče i děti co nejlépe provést složitým životním obdobím, podrobně jsme se seznámili s tím, co rodiny skutečně potřebují. Výzkumná agentura Median se ptala tisícovky rodičů, kteří v posledních letech prošli rozvodem nebo rozchodem.

Zajímá vás, co jsme zjistili o situaci rodin v Praze a mimo Prahu? Můžete si prostudovat výsledky dotazníkového šetření

 
 
Věříme, že:
 • dohoda je možná v naprosté většině případů
 • oba rodiče mají rodičovská práva i povinnosti, oba jsou pro dítě důležití
 • vzájemný respekt mezi rodiči je předpokladem pro dobře zvládnutý rozchod 
 • respekt k dětem – k jejich pocitům, přáním, myšlenkám, je projevem dobrých rodičovských kompetencí
 • dítě potřebuje oba rodiče a potřebuje mít dovolenou lásku k nim oběma 
 • dítě potřebuje bezpečí (nebýt přítomen sporům, negativnímu hodnocení druhého rodiče), stabilitu a předvídatelnost, transparentnost (a rodiče ve finále taky)

Pomůžeme Vám:

 • přijmout své negativní emoce a vypořádat se s nimi
 • orientovat se na budoucnost a nezabřednout do pocitů lítosti a marnosti
 • nezapomenout na sebe a postarat se o sebe 
 • oddělit partnerskou a rodičovskou roli
 • posilovat pozitivní pohled na druhého rodiče
 • přijmout svou zodpovědnost a aktivně ji uchopit
 
 

Principy Krizového centra:

 • individuální přístup
 • profesionalita
 • mlčenlivost
 • dobrovolnost
 • bezplatnost

Co neděláme

 • Neposkytujeme pedagogicko-psychologická a klinicko-psychologická vyšetření.
 • Klienta můžeme odmítnout, pokud jeví příznaky intoxikace omamnými či návykovými látkami, nebo v případě, kdy ohrožuje
 • provoz zařízení, bezpečí a zdraví pracovníků a klientů nebo takovým ohrožením vyhrožuje.

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.s. je průběžně financováno z různých zdrojů, podle nichž upravuje svoji činnost. Blíže v sekci Projekty.