Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.s. poskytuje pomoc v obtížné životní situaci. Nabízíme bezpečný prostor pro sdílení emocí i informací, zorientování se v aktuální situaci, podpoříme Vás, Vaši rodinu i blízké.

 

Na Krizové centrum se může obrátit kdokoliv, kdo cítí, že by mu naše služby mohly pomoci. Poskytujeme pomoc lidem bez rozdílu věku, pohlaví, etnika aj.

Můžete se na nás obrátit v jakékoliv životní situaci, kterou cítíte jako náročnou či obtížnou.

 

Pomáháme dětem i dospělým.

 

Principy Krizového centra:

  • individuální přístup
  • profesionalita
  • mlčenlivost
  • dobrovolnost
  • bezplatnost

 

 

Co neděláme

  • Neposkytujeme pedagogicko-psychologická a klinicko-psychologická vyšetření.
  • Klienta můžeme odmítnout, pokud jeví příznaky intoxikace omamnými či návykovými látkami, nebo v případě, kdy ohrožuje provoz zařízení, bezpečí a zdraví pracovníků a klientů nebo takovým ohrožením vyhrožuje.

 

 

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.s. je průběžně financováno z různých zdrojů, podle nichž upravuje svoji činnost. Blíže v sekci Projekty.