Krizové centrum poskytuje své služby bezplatně, aby mohlo být dostupné všem, kteří hledají pomoc.

Výjimku tvoří pouze tyto služby:

 

Služba Cena Popis
Zpráva o průběhu konzultací na vlastní žádost klienta 400 Kč vyhotovení do 15-ti pracovních dnů
Poskytnutí praxe/odborné stáže 600,- Kč (200,- Kč pro studenty) 1 den – úvodní představení organizace, „stínování“ pracovníků v přímé péči