Informace o našich službách a informační materiály

Zde najdete informace o našich službách, propagační a jiné informační materiály. Budeme rádi, když je poskytnete lidem, kterým by tyto služby mohly pomoci.

Podpůrně-terapeutická skupina pro ženy letáček
Podpůrně-terapeutická skupina pro muže letáček
Podpůrně-terapeutická skupina pro dospívající letáček

 

 


 

 

Školení pro odborníky:

Zapojování dětí do rozhodovacích procesů – úvod

Praktický nácvik zjišťování potřeb a názorů dětí – základy

Syndrom zavrženého rodiče

Manipulativní klient – praktický nácvik komunikace

Potenciál supervize z pohledu systemiky

Základy krizové intervence

Přímé zapojení rodiny v rodičovských konfliktech do tvorby individuálního plánu dítěte, 8 hod

Podrobnější informace najdete v sekci  vzdělávání.

 

kc_cinnosti_2

 

 


 

Praxe pro studenty

Máte zájem o odbornou praxi v Krizovém centru? Prostudujte si Pravidla pro absolvování studentské praxe v Krizovém centru a kontaktujte Mgr. Ivu Volfovou.