TISKOVÁ ZPRÁVA: Krizová pomoc v České republice má svoji novou platformu

Praha (1. 4. 2019) : „Spolu pomůžeme víc“. S tímto mottem zahájila v únoru letošního roku v České republice svoji činnost Asociace poskytovatelů krizové pomoci, z. s. (dále jen APKP). Vznikla na základě potřeby propojit a zastřešit poskytovatele krizové pomoci. Ti se každodenně potýkají s obtížemi přeplněných kapacit, nedostatečného financování a podpory. Mezi laickou i odbornou veřejností také často chybí informace ohledně krizové intervence – kdy, jak a kde ji vyhledat.

K naplnění svého účelu, poslání a cílů plánuje APKP zejména sledovat odbornou úroveň krizové pomoci v ČR a podporovat zvyšování její kvality, dále podávat koncepční, metodické a jiné návrhy příslušným státním orgánům, státní správě, samosprávě a dalším subjektům. APKP bude rozšiřovat povědomí o krizové pomoci v ČR a podporovat sdílení dobré praxe v oblasti krizové pomoci v ČR i v zahraničí. Vznik Asociace podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti prostřednictvím projektu Včasná pomoc dětem financovaného z dánské nadace The Velux Foundations.

Zájemci o členství v Asociaci najdou všechny důležité informace na webových stránkách APKP: www.asociacepkp.cz. Svým členům Asociace nabízí sdílené vzdělávání s členskými výhodami, metodickou podporu pro zvyšování kvality krizové pomoci v jejich organizaci         a také účast v pracovních skupinách APKP, které si na základě strategie  stanovily první úkoly. Věnovat se budou např. jednotné metodice krizové pomoci, podnětům pro úpravu legislativy, vzdělávání, metodickým konzultacím nebo síťování. Jedním z cílů je např. vznik komplexního seznamu poskytovatelů krizové pomoci v ČR.

„V této chvíli jsme na startu, máme za sebou první krůčky a rádi přivítáme další členy, kteří se do činnosti Asociace zapojí. Vzájemné propojení, sdílení a spolupráce je asi to nejdůležitější, co Asociace nabízí a bude záležet na jejích členech, jak se podaří tento prostor naplnit.“  říká PhDr. Hana Šilhánová, předsedkyně Asociace.

 

Kontaktní osoba:

Bc. Daniela Kuhnová, manažerka APKP

E-mail: asociacepkp@gmail.com

Tel.: +420 604 280 466