01.02.2022

Kurz vychází z každodenní praxe Krizového centra pro děti a rodinu v Jihočeském kraji. Poskytuje základní ukotvení práce s osobami v krizi prostřednictvím technik krizové intervence po teoretické i praktické stránce. Účastníkům nabídne základní znalosti typologie krizí a jejich příčin a odborné formy pomoci v sociálních službách. Nastíní principy, postupy a techniky krizové intervence. Součástí kurzu je nácvik vybraných technik a metod vedení rozhovoru v kontextu krizové pomoci. V neposlední řadě se kurz věnuje důležitým aspektům profesního života pracovníka, prevenci syndromu vyhoření, právnímu a etickému ukotvení profese krizového interventa.

Akreditováno MPSV

Více v sekci Vzdělávání