Ing. Mgr. Zdeněk Volf

Předseda

Mgr. Iva Volfová

Ředitelka
Vystudovala obor sociální práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Absolvovala např. kurzy Základní krizová intervence, Výcvik v rodinném poradenství, Základy facilitace, Základní dovednosti mediátora - mediace, Práce s traumatem. V krizovém centrum se věnuje především individuálním a párovým konzultacím.

Mgr. Markéta Masopustová

Sociální pracovník, terapeut
Vystudovala Fyzioterapii a obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby na ZSF JU. Absolvovala výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii. V Krizovém centru poskytuje individuální a párové konzultace a působí jako skupinová terapeutka.

Mgr. Kateřina Herrmannová

Psycholog

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a arteterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V současné době je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v rámci Institutu rodinné terapie v Praze. V Krizovém centru se zaměřuje na práci s dětmi i dospělými. Vede individuální, párové, rodinné a skupinové konzultace a terapie.

EXTERNÍ PRACOVNÍCI

Ing. Jan Hladký – účetní

NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Mgr. Tereza Brejchová – krizový intervent

Mgr. Markéta Bartůšková – psycholog

Mgr. Zlata Knetlová – psycholog