Mgr. Iva Volfová

Ředitelka

Vystudovala obor sociální práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde dosud působí také jako vysokoškolský učitel. Absolvovala např. Kurz krizové intervence, Výcvik v rodinném poradenství, Základy facilitace, Základní dovednosti mediátora - mediace, Práce s traumatem, Hranice krizové pomoci, Interdisciplinární spolupráce v opatrovnických věcech I. a II. V krizovém centrum se věnuje především individuálním a párovým konzultacím. Je zakladatelkou centra, od července 2019 zastává pozici ředitelky.

Ing. Lucie Peštová

projektový manažer

Mgr. Markéta Masopustová

Sociální pracovník, terapeut
 

Absolvovala pětiletý výcvik v psychoanalytické skupinové psychoterapii, organizovaný Institutem aplikované psychoanalýzy v rámci psychoterapeutické společnosti, dále výcvik Krizové intervence, Zvládání vzteku a agrese ve vztazích, Sandplay – herní pískoviště, Systemickou práci s rodinou, Adlerovský přístup při výchově dětí, Psychospirituální krizi, kurz Mediace a Facilitace. V Krizovém centru pro děti a rodinu pracuje jako krizový intervent, terapeut, mediátor a sociální pracovník. Poskytuje individuální, párové a rodinné konzultace a současně vede podpůrně terapeutickou skupinu pro muže. Je lektorkou odborných kurzů.

Mgr. Kateřina Herrmannová

Psycholog, terapeut

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a arteterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v rámci Institutu rodinné terapie v Praze. V Krizovém centru se zaměřuje na práci s dětmi i dospělými. Vede individuální, párové, rodinné a skupinové konzultace a terapie.

Mgr. Adéla Moravcová

psycholog, terapeut

Mgr. Iveta Švecová

sociální pracovník, krizový intervent

Bc. Bronislava Hradecká

psycholog, terapeut

Mgr. Markéta Bartušková

psycholog
Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Při studiích absolvovala kurz krizové intervence (Podané ruce) a internetového poradenství (Modrá linka). Během práce v Krizovém centru si své vzdělání rozšířila o kurz Trauma terapie, Motivačních rozhovorů a Focusingu.  Chystá se zaměřit na práci s pěstounskými rodinami a na možnosti mediace ve sporových záležitostech. V Krizovém centru vede individuální konzultace s dětmi, dospívajícími i dospělými.

Ing. Mgr. Zdeněk Volf

Předseda
Předseda správní rady

Mgr. Filip Šinkner

Krizový intervent, psycholog, psychoterapeut
Vystudoval psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, absolvoval výcviky v krizové intervenci, metodách Mediated Learning a Berlin Dissexuality Therapy. V současné době je frekventantem výcviku v Institutu kognitivně behaviorální terapie. Kromě práce v našem centru se věnuje terapii lidí s parafilními preferencemi pro Národní ústav duševního zdraví a psychologickému poradenství v centru Arpida. V Krizovém centru vede individuální, párové a rodinné konzultace a terapie.

EXTERNÍ PRACOVNÍCI

PhDr. Sylva Hönigová – supervizor

Mgr. Jan Látal – it podpora, průvodce

Ing. Jan Hladký, Ing. Dita Prchlíková – účetní

Renáta Linhartová – marketing

NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Mgr. Tereza Brejchová – krizový intervent

Mgr. Markéta Bartušková – psycholog

Mgr. Zlata Knetlová – psycholog