Ing. Mgr. Zdeněk Volf

Předseda
Předseda správní rady

Mgr. Iva Volfová

Ředitelka

Vystudovala obor sociální práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde dosud působí také jako vysokoškolský učitel. Absolvovala např. Kurz krizové intervence, Výcvik v rodinném poradenství, Základy facilitace, Základní dovednosti mediátora - mediace, Práce s traumatem, Hranice krizové pomoci, Interdisciplinární spolupráce v opatrovnických věcech I. a II. V krizovém centrum se věnuje především individuálním a párovým konzultacím. Je spoluzakladatelkou centra, od července 2019 zastává pozici ředitelky.

Ing. Lucie Peštová

projektový manažer

Mgr. Markéta Masopustová

Sociální pracovník, terapeut
 

Absolvovala pětiletý výcvik v psychoanalytické skupinové psychoterapii, organizovaný Institutem aplikované psychoanalýzy v rámci psychoterapeutické společnosti, dále výcvik Krizové intervence, Zvládání vzteku a agrese ve vztazích, Sandplay – herní pískoviště, Systemickou práci s rodinou, Adlerovský přístup při výchově dětí, Psychospirituální krizi, kurz Mediace a Facilitace. V Krizovém centru pro děti a rodinu pracuje jako krizový intervent, terapeut, mediátor a sociální pracovník. Poskytuje individuální, párové a rodinné konzultace a současně vede podpůrně terapeutickou skupinu pro muže. Je lektorkou odborných kurzů.

Mgr. Kateřina Herrmannová

Psycholog, terapeut

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a arteterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v rámci Institutu rodinné terapie v Praze. V Krizovém centru se zaměřuje na práci s dětmi i dospělými. Vede individuální, párové, rodinné a skupinové konzultace a terapie.

Mgr. Lucie Doležalová

Psycholog, terapeut

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby na Zdravotně-sociální fakultě Jihočeské Univerzity. Je absolventkou výcviku Gestalt terapie pro děti, dále se vzdělává v psychoterapii v Gestalt modalitě. V Krizovém centru pracuje jako psycholog s dětmi i dospělými, poskytuje individuální i párové konzultace.

Mgr. Iveta Švecová

sociální pracovník, krizový intervent

Mgr. Tereza Brejchová

Sociální a krizový pracovník
Absolvovala studium Sociální práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V roce 2014 dokončila výcvik se zaměřením na zážitkovou pedagogiku pro metodiky prevence „4×4″ (Do světa z.s.). Počátkem roku 2015 absolvovala kurz Mediace (PartnersCzech Praha) a ve stejném roce dokončila výcvik Komplexní krizové intervence (Remedium Praha). V Krizovém centru se věnuje individuálním, párovým a skupinovým konzultacím.

EXTERNÍ PRACOVNÍCI

Ing. Jan Hladký – účetní

NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Mgr. Tereza Brejchová – krizový intervent

Mgr. Markéta Bartůšková – psycholog

Mgr. Zlata Knetlová – psycholog