Mgr. Iva Volfová

Ředitelka, statutární zástupce

Vystudovala obor sociální práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde dosud působí také jako vysokoškolský učitel. Absolvovala mj. Kurz krizové intervence, Výcvik v rodinném poradenství, Základy facilitace, Základní dovednosti mediátora - mediace, Práce s traumatem, Hranice krizové pomoci, Interdisciplinární spolupráce v opatrovnických věcech I. a II., Výcvik KIP týmu. Je členkou KIP týmu pro mimořádné události, dobrovolníkem ADRA a certifikovaným poradcem pro pozůstalé. V krizovém centrum se věnuje především individuálním a párovým konzultacím. Je zakladatelkou centra, od července 2019 zastává pozici ředitelky.

Ing. Lucie Peštová

projektový manažer
Vystudovala obor Řízení a ekonomika podniku na Ekonomické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. V minulosti pracovala jako Finanční manažerka a pracovník pro kontrolu OP VK (Evropské fondy) na Krajském úřadě Jihočeského kraje. Absolvovala školení IS Benefit7/Monit 7+ OP VK, Účetnictví nestátních neziskových organizací, Sestavení žádostí o grant, Sestavení rozpočtu projektu, Fundraising, Seminář Směrnice a zákon o finanční kontrole a získala ECDL Certificate pro 7 modulů. V Krizovém centru má na starosti veškeré projektové aktivity, tak aby mohly být naše služby poskytovány bezplatně. 

Mgr. Markéta Masopustová

Sociální pracovník, terapeut
 

Absolvovala pětiletý výcvik v psychoanalytické skupinové psychoterapii, organizovaný Institutem aplikované psychoanalýzy v rámci psychoterapeutické společnosti, dále výcvik Krizové intervence, Zvládání vzteku a agrese ve vztazích, Sandplay – herní pískoviště, Systemickou práci s rodinou, Adlerovský přístup při výchově dětí, Psychospirituální krizi, kurz Mediace a Facilitace. V Krizovém centru pro děti a rodinu pracuje jako krizový intervent, terapeut, mediátor a sociální pracovník. Poskytuje individuální, párové a rodinné konzultace a současně vede podpůrně terapeutické skupiny. Je lektorkou odborných kurzů.

Mgr. Kateřina Herrmannová

Psycholog, terapeut

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a arteterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v rámci Institutu rodinné terapie v Praze. V Krizovém centru se zaměřuje na práci s dětmi i dospělými. Vede individuální, párové, rodinné a skupinové konzultace a terapie.

Mgr. Adéla Moravcová

psycholog, terapeut

Vystudovala jednooborovou psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií v Praze. Absolvovala pětiletý psychoterapeutický skupinový výcvik v daseinsanalytickém směru, kurz krizové intervence a kurz Sandplay. V Krizovém centru pro děti a rodinu pracuje jako psycholog, terapeut a krizový intervent. V současné době vede podpůrnou skupinu pro dospívající. 

Mgr. Iveta Švecová

sociální pracovník, krizový intervent
Vystudovala obor sociální práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, jednooborové roční studium zaměřené na propojení těla a mysli v Dánsku, nástavbový tříletý obor sociální a právní problematiky.  Mezi další kurzy a dovednosti patří Kurz krizové intervence-základní i pokračovací, Výcvik v rodinném poradenství, Základy facilitace, Základní dovednosti mediátora - mediace, Práce s traumatem, Dluhová problematika, Práce s umírajícími a pozůstalými, Poruchy attachementu, Kurz telefonické krizové intervence, Zvládání vzteku a agrese ve vztazích, Práce s emocemi, Sandplay – herní pískoviště. V krizovém centrum se věnuje především individuálním a párovým konzultacím, podporovaným setkáním. Pracuje na pozici sociálního pracovníka a krizového interventa. V současné době vede podpůrnou skupinu pro rodiče a děti.

Bc. Bronislava Hradecká

psycholog, terapeut

Mgr. Markéta Bartušková

psycholog
Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Při studiích absolvovala kurz krizové intervence (Podané ruce) a internetového poradenství (Modrá linka). Během práce v Krizovém centru si své vzdělání rozšířila o kurz Trauma terapie, Motivačních rozhovorů a Focusingu.  Chystá se zaměřit na práci s pěstounskými rodinami a na možnosti mediace ve sporových záležitostech. V Krizovém centru vede individuální konzultace s dětmi, dospívajícími i dospělými.

Mgr. Yulia Borysenko

psycholog
konzultace v ukrajinském jazyce

Mgr. Natalia Tkachuk

psycholog
konzultace v ukrajinském jazyce

EXTERNÍ PRACOVNÍCI

PhDr. Sylva Hönigová – supervizor

Mgr. Jan Látal – it podpora, průvodce

Ing. Jan Hladký, Ing. Dita Prchlíková – účetní

Renáta Linhartová – marketing

NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Mgr. Tereza Brejchová – krizový intervent

Mgr. Markéta Bartušková – psycholog

Mgr. Zlata Knetlová – psycholog

SPRÁVNÍ RADA

Mgr. Jan Knetl

Mgr. Zlata Knetlová

Mgr. Ing. Zdeněk Volf