Finační podpora projektu Zapojení dětí z Jihočeského kraje do rozhodovacích procesů v rodinných záležitostech byla dostatečná i k vytvoření dvou zjednodušených technik (Podmořský svět, podnětové karty), které pomohou nedirektivním způsobem zjišťovat postoj dětí i alarmující signály v chování dítěte, a zároveň usnadní diagnostikování syndromu CAN (SZR). Důvodem pro vytvoření nových technik je, že odhalení CAN je velmi obtížné a mnoho metod je náročných na zaškolení a odbornost pracovníků. Zjednodušené techniky tak bude mít šanci používat větší množství odborníků.

1. technika – Podmořský svět 

  • pro NNO a SPOD
  • projektivní, zjednodušená papírová technika
  • principy práce s terapeuticko- diagnostickým pískovištěm
  • Sada podkladů (mořského dna) a objektů (ryby, předměty,…), metodika

 

Podmořský svět+metodika – ke stažení