Kurz napomáhá účastníkům odhalit a maximalizovat potenciál supervize jako nástroje pro pracovníky v pomáhajících profesích v jejich profesním a osobním růstu. Je určený především pro tým organizací, kde se supervize zatím nestala běžnou nebo oblíbenou formou rozvoje zaměstnanců nebo kde stojí před rozhodnutím změnit supervizora a hledají kritéria, podle kterých se rozhodovat.

Účastníci během kurzu získají přehled o všech možnostech a podobách supervize jak v rovině teoretické (základní pojmy, východiska, teze…), tak v praktické rovině včetně samotného supervizního setkání s ponecháním svobody ve výběru tématu, podoby i formy supervize.

Akreditováno MPSV. Číslo akreditace A2017/0572-SP/PC/VP.

Časová dotace kurzu:

8  vyučovacích hodin

Podmínky udělení osvědčení:

100 % účast (vyžadována v podmínkách akreditace kurzu)
aktivní účast všech účastníků (zkoušení hraní rolí, nácvik nových dovedností a poskytování si vzájemné zpětné vazby)

Místo konání:

Ve vaší organizaci.

Aktuálně nabízené termíny:

Dle domluvy, pište na: reditel@ditevkrizi.cz