27.12.2019

V roce 2020 otevíráme kurz Základy krizové intervence, kurz bude probíhat v těchto dnech : 24. – 25. 3. 2020, 21. – 22. 4. 2020, 19. – 20. 5. 2020. Časová dotace kurzu je 50 hod. Přihlášky najdete ve vzdělávání pod příslušným kurzem.