27.09.2019

Manipulativní klient – praktický nácvik komunikace: termín kurzu 7. a 8. 11. 2019

Základy krizové intervence (50hod.) – 3. běh výcviku je plánovaný na leden 2020