17.08.2017

Jak vypadal rok 2016 v Krizovém centru? Podívejte se na naši   Výroční zpráva 2016