26.04.2020

Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců a Unie rodinných advokátů společně vyzývají rodiče, aby po dobu trvání nouzového stavu ve věcech péče o jejich nezletilé děti:
– potlačili vzájemné spory a všechny síly věnovali pokusu o dohodu
– respektovali a dodržovali opatrovnické dohody a soudní rozhodnutí
– ustoupili od silových řešení pomocí například trestních oznámení nebo návrhů na zahájení nových soudních sporů a stížností na OSPOD.

Celá výzva