Syndrom zavrženého rodiče (SZR) je fenomén objevující se v rozvodové nebo rozchodové problematice – v případech rozvrhnutí péče o dítě a rozhodnutí o rozsahu a možnostech kontaktu s druhým rodičem.

Kurz obsahuje teoretickou a praktickou část.

Absolventi kurzu si teoreticky osvojí možnosti práce s rodiči a dítětem, které jsou SZR ovlivněné, návrhy postupů řešení situace a návrhy efektivní mezioborové spolupráce NNO, SPOD a dalších odborníků. Prakticky se seznámí s některými z metod práce se SZR a dokáže mít představu o reálných možnostech případů z praxe, kdy podobné symptomy jako SZR nejsou SZR.

A young boy reprimanding his father at home

Témata kurzu:

  • jak poznat syndrom zavrženého rodiče,
  • jak poznat chování dospělých vedoucí ke vzniku syndromu zavrženého rodiče,
  • jak poznat manipulaci dítěte rodičem,
  • jak se chová rodič vytvářející SZR k pracovníkům sociálních služeb,
  • příklady z praxe s podobnými symptomy jako SZR, které nejsou SZR,
  • možnosti práce s rodiči a dítětem, které jsou SZR ovlivněné,
  • návrhy postupů řešení situace a návrhy efektivní mezioborové spolupráce neziskových organizací, orgánů sociálně-právní ochrany dětí a dalších odborníků.

Praktická část kurzu bude zaměřena na osvojení si některých z metod práce se SZR a bude zahrnovat kazuistický seminář případů účastníků z vlastní praxe.

Kurz v současné době není akreditován

 

Časová dotace kurzu:

16 vyučovacích hodin.

Podmínky udělení osvědčení:

  • 90 % účast
  • aktivní účast všech účastníků (zkoušení hraní rolí, nácvik nových dovedností a poskytování si vzájemné zpětné vazby)

Místo konání:

Krizové centrum pro děti a rodinu, Jiráskovo nábřeží 10, České Budějovice (nebo můžeme přijet přímo do vaší organizace, dohodne-li se alespoň 10 účastníků, kontaktní osoba Mgr. Markéta Masopustová – masopustova@ditevkrizi.cz).

Kapacita jednoho kurzu:

12 osob

TERMÍN KONÁNÍ LEKTOŘI CENA PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

dohoda s organizací

Mgr. Volfová

Mgr. Masopustová

Mgr. Knetl


Pro 6 – 9 účastníků  – 1 lektor


24 000,- Kč kurz proběhne v domovské organizaci nebo v Krizovém centru v ČB


Pro 10 – 12 účastníků – 2 lektoři


32 000,- Kč kurz proběhne v domovské organizaci nebo v Krizovém centru v ČB

 

Zde

Chcete-li být informováni, jakmile budou vypsány další termíny, napište nám prosím e-mail.