Seminář vychází z mnohaleté praxe Krizového centra s rozvodovou problematikou. Téma zapojování dětí vychází ze zákonem daného požadavku na odborné pracovníky, aby zjistili názor dítěte na skutečnosti týkající se jeho života.

komix1

 

Dozvíte se například:

  • v jakých případech a jakými metodami lze zjišťovat názor dítěte

  • kdy naopak není vhodné zjišťovat názor dítěte, popř. jak se dotazovat, aby během rozhovoru nedocházelo k neúměrnému přetěžování dítěte

  • jak lze postupovat ve specifických případech (manipulace, syndrom zavrženého rodiče, syndrom CAN)

  • jak lze propojit jednotlivé služby a složky, aby bylo řešení efektivní a především zohledňovalo potřeby dítěte

  • co lze dělat, když se rodiče nemohou dohodnout, nebo dohoda nefunguje

 

Seminář akreditován MPSV, je určen především pro pracovníky OSPOD, soudce a soudní znalce. 

Časová dotace kurzu:

8 vyučovacích hodin. Pro udělení osvědčení je nutná 100 % aktivní účast.

Místo konání:

Krizové centrum pro děti a rodinu, Jiráskovo nábřeží 10, České Budějovice (nebo můžeme přijet přímo do vaší organizace, dohodne-li se alespoň 10 účastníků, kontaktní osoba Mgr. Markéta Masopustová- masopustova@ditevkrizi.cz).

Kapacita jednoho kurzu:

Sestavte si vlastní vzdělávací skupinu od 6- 12 osob. Termín je otevřen i pro jednotlivce.

 

TERMÍN KONÁNÍ LEKTOŘI CENA PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ
19. 5. 2021

Mgr. Volfová

Mgr. Kateřina Herrmannová

Mgr. Masopustová


Pro 6 – 9 posluchačů 


12 000,- Kč kurz proběhne v domovské organizaci nebo v Krizovém centru v  ČB


Pro 10 – 12 posluchačů


16 000,- Kč kurz proběhne v domovské organizaci

nebo v Krizovém centru v ČB


zde

Chcete-li být informováni, jakmile budou vypsány další termíny, napište nám prosím e-mail.