28.08.2023

Základy krizové intervence (50 hodin):

6.,7.,8. únor a 20.,21.,22. únor 2024 kurz je obsazen

Hlásit se můžete přes přihlašovací formulář v sekci Vzdělávání.

Cena kurzu je 9 600,- Kč.

Rozšiřující výcvik v krizové intervenci (56 hodin):

Termín kurzu: 10. a 11. 4. ,17. a 18.4. a 23. – 25.4. 2024

Hlásit se můžete přes přihlašovací formulář v sekci Vzdělávání.

Cena kurzu je 12 600,- Kč

Prevence syndromu vyhoření, zvládání stresu a duševní hygiena (8 hodin, akreditace MPSV ČR)

otevíráme nový kurz

termín bude upřesněn, hlásit se můžete přes přihlašovací formulář v sekci Vzdělávání

Cena kurzu je 1800,- Kč