24.08.2020

Rozšiřující výcvik krizové intervence: 23.+24.9. 2020, 21.+22.10.2020, 25.+26.11.2020, 3.12.2020

Praktický nácvik zjišťování potřeb a názorů dítěte: 2. 12. 2020

Základy krizové intervence: 9.+10.+11.2.2021, 9.+10.+11.3. 2021, 23.3. 2021