30.05.2024

Základy krizové intervence (akreditace MPSV ČR, 50 hodin):

12. – 14.11. a 19. – 21.11. 2024

Hlásit se můžete přes přihlašovací formulář v sekci Vzdělávání.

Cena kurzu je 10 400,- Kč

Rozšiřující výcvik v krizové intervenci (akreditace MPSV ČR, 56 hodin):

11., 12.9., 18., 19.9., 24. – 26.9. 2024

27., 28.11., 4., 5.12. , 10. – 12.12. 2024

Hlásit se můžete přes přihlašovací formulář v sekci Vzdělávání.

Cena kurzu je 12 600,- Kč

Prevence syndromu vyhoření, zvládání stresu a duševní hygiena (8 hodin, akreditace MPSV ČR)

otevíráme nový kurz

termín bude upřesněn, hlásit se můžete přes přihlašovací formulář v sekci Vzdělávání

Cena kurzu je 1800,- Kč