2003

 • Krizové centrum vzniká jako projekt spolupráce Krajského úřadu Jihočeského kraje a Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. V tomto období ZSF JU centrum zastřešovala.

2004

 • 1.1.2004 – Od tohoto data je Krizové centrum nestátní nezisková společnost, nezávislá organizace, občanské sdružení, které zajišťuje provoz Krizové centra.
 • 15.3.2004 – udělení pověření k sociálně právní ochraně dětí podle Z č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí v pozdějším znění.

2007

 • 2007- dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách uskutečněna registrace služeb Krizové pomoci a Socializačně- aktivizačních služeb pro rodinu s dětmi.
 • Listopad 2007 – rekonstrukce prostor v Nerudově ulici č. 2685/53a následné přestěhování do Staroměstské ulice č. 18.

2008

 • Červen 2008- dokončení rekonstrukce- návrat do Nerudovy ul.
 • Obnovení služby „Podporované setkávání dítěte s odcizeným rodičem“
 • Rozšíření služeb o krizovou pomoc pro dospělé
 • Rok 2008 – personální změny – Vedoucí krizového centra- PhDr. Libuše Vlášková předala koncem roku funkci PhDr. Ivě Kundrátové
 • listopad 2008 – únor 2009 – značné personální změny, výběr a tvorba nového pracovního týmu a jeho stabilizace

2009

 • leden 2009 – zrušení registrace služby: Socializačně-aktivizačních služeb pro rodinu s dětmi
 • únor 2009 navýšení kapacity Krizového centra

2014

 • velké personální změny a nový ředitel Mgr. Jan Knetl

 

 

 

 

 

Podrobnosti z historie Krizového centra
Krizové centrum vzniklo v roce 2003 jako projekt spolupráce Krajského úřadu Jihočeského kraje a Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity s cílem pomoc dětem a rodinám v obtížných situacích. Od 1.1.2004 je Krizové centrum nestátní nezisková společnost, nezávislá organizace, občanské sdružení, které nabízí ambulantní pomoc dětem a jejich rodinám, nacházející se v náročné životní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními či společnými silami. Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů je centrum rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje pověřeno výkonem sociálně-právní ochrany dětí. Je klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty, poskytuje možnost stáží a praxí pro její studenty. S fakultou spolupracuje na některých projektech.
V roce 2008 proběhla rekonstrukce prostor, které Krizové centrum využívá. Po dobu této rekonstrukce (prosinec 2007 – červen 2008) sídlilo Krizové centrum v náhradních prostorech a došlo k utlumení některých aktivit (zejména tzv. podporovaného setkávání). Po návratu do zrekonstruované budovy Krizové centrum opět obnovilo své služby v plné šíři. Rekonstrukce byla provedena v souladu se specifickými potřebami klientů Krizového centra. Důraz byl kladen na funkčnost, ale i útulnost zařízení. Základním funkčním prvkem je diagnosticko-terapeutická místnost s polopropustným (jednocestným) zrcadlem, sloužící k podrobnému zmapování rodinných vztahů i při vyšetřování dítěte v případě podezření na týrání či zneužívání.