Termíny na rok 2024:

12. – 14.11. a 19. – 21.11. 2024

Kurz vychází z každodenní praxe Krizového centra pro děti a rodinu v Jihočeském kraji. Poskytuje základní ukotvení práce s osobami v krizi prostřednictvím technik krizové intervence po teoretické i praktické stránce. Účastníkům nabídne základní znalosti typologie krizí a jejich příčin a odborné formy pomoci v sociálních službách. Nastíní principy, postupy a techniky krizové intervence. Součástí kurzu je nácvik vybraných technik a metod vedení rozhovoru v kontextu krizové pomoci. V neposlední řadě se kurz věnuje důležitým aspektům profesního života pracovníka, prevenci syndromu vyhoření, právnímu a etickému ukotvení profese krizového interventa.

Témata kurzu:

 1. Kontexty krizové intervence.
 2. Techniky krizové pomoci v teorii.
 3. Praktický nácvik technik krizové pomoci.
 4. Neodkladné krizové stavy.
 5. Telefonická krizová intervence.
 6. Modelové situace TKI ve skupinách.
 7. Etické aspekty práce s člověkem v krizi.
 8. Krizová intervence ve vztahu k některým formám krizových služeb.
 9. Praktické cvičení krizového rozhovoru.
 10. Krize zaměřené na specifická období života
 11. Práce ve skupině na kazuistikách týkajících se různých typů krizí.
 12. Praktický nácvik krizové intervence vedené ve dvojici.
 13. Krizová intervence v kontextu psychického a fyzického zdraví.
 14. Posttraumatický stresový růst.
 15. Krize v životě krizového pracovníka

Kurz je akreditován MPSV ČR. Číslo akreditace A2022/0160-SP/PC/VP.

Časová dotace kurzu:

50 vyučovacích hodin.

Podmínky udělení osvědčení:

 • 90% účast ( bez účasti na všech 6 dnech není možné získat certifikát)
 • aktivní účast všech účastníků (zkoušení hraní rolí, nácvik nových dovedností a poskytování si vzájemné zpětné vazby)

Místo konání:

Krizové centrum pro děti a rodinu, Nová 5, České Budějovice (nebo můžeme přijet přímo do vaší organizace, dohodne-li se alespoň 10 účastníků, kontaktní osoba Mgr. Markéta Masopustová – masopustova@ditevkrizi.cz).

Kapacita jednoho kurzu:

12 osob

Aktuálně nabízené termíny:

TERMÍN KONÁNÍ          LEKTOŘI CENA PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

viz výše

(50 h celkem)

Vždy 9:00-16:30

přihlášení  viz formulář

 

 

Mgr. Iva Volfová

Mgr. Markéta Masopustová

Mgr. Kateřina Herrmannová

 

 

 

 

Cena za celý kurz (6 dnů)                               10 400,- Kč

Kurz je možné zaplatit i ve 3 splátkách

Studentům nabízíme 15% slevu.

 

 

                 zde