Finační podpora projektu  Zapojení dětí z Jihočeského kraje do rozhodovacích procesů v rodinných záležitostech byla dostatečná i k vytvoření dvou zjednodušených technik (Podmořký svět, Podnětové karty), které pomohou nedirektivním způsobem zjišťovat postoj dětí i alarmující signály v chování dítěte, a zároveň usnadní diagnostikování syndromu CAN (SZR). Důvodem pro vytvoření nových technik je, že odhalení CAN je velmi obtížné a mnoho metod je náročných na zaškolení a odbornost pracovníků. Zjednodušené techniky tak bude mít šanci používat větší množství odborníků.

2. technika – Podnětové karty

  • pro SPOD i NNO
  • projektivní screeningová metoda ke včasnému odhalení podezření na syndrom CAN
  • podobné TAT, CATO
  • dítěti umožňuje nedirektivním způsobem si říci o pomoc i bez nutnosti o situaci hned mluvit
  • prozatím 14 obrázků (jednotlivé projevy syndromu CAN, do kterého bude zahrnuto i SZR)
  • podněty pro rozhovor s dítětem / konkrétní postup a set otázek

 

podnětové karty, metodika, záznam.arch – ke stažení