Kurz je prakticky a nácvikově zaměřen na legislativou daný požadavek kladený na pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, soudce a popř. pověřené odborné pracovníky, aby zjišťovali názor dítěte na skutečnosti týkající se jeho života, zapojovali ho do případových konferencí apod. Náplň kurzu rozvíjí schopnosti vedení rozhovoru s dítětem za použití rozličných metod a technik, které dítěti umožňují své potřeby a názor přirozeně vyjádřit. Účastníci kurzu si zkusí techniky, které budou moci využít ve své práci s dětmi od 9 do 16 let a metody a techniky pro děti, které mají specifické potřeby – jako např. ostýchavé, ustrašené, nekomunikující, hyperaktivní, manipulované a děti v odporu vůči pracovnici.

Kurz volně navazuje na akreditovaný kurz Zapojování dětí do rozhodovacích procesů-úvod . Jeho absolvování však není podmínku pro přihlášení do tohoto prakticky zaměřeného semináře.

Kurz je akreditován MPSV. Číslo akreditace 2016/0836-SP.

Dítě s amplionem - menší iStock_000012066826_LR

Absolvent kurzu si osvojí základní praktické dovednosti:

  • jak zjišťovat názor a potřeby dítěte způsobem, který je dítěti blízký,
  • jak dítě zapojovat či nezapojovat do případových konferencí,
  • jak navázat kontakt s dětmi, se kterými je komunikace obtížná a mají specifické nároky na vedení rozhovoru s pracovníkem (dítě tiché, ostýchavé, zmanipulované, v odporu…),
  • jak se vyrovnávat s obtížnými momenty ve vedení rozhovoru,
  • jaké metody a techniky používat a jak.

 

Absolvent kurzu si hlouběji uvědomí své silné a slabé stránky ve vedení rozhovoru s dítětem a dozví se, jakým způsobem pracovat na rozvíjení svých slabých stránek v profesním životě.

Každý účastník kurzu obdrží praktické listy pro práci s dětmi při zjišťování jejich názoru.

 

Časová dotace kurzu:

8 vyučovacích hodin.

Podmínky udělení osvědčení:

  • 100 % účast (vyžadována v podmínkách akreditace kurzu)
  • aktivní účast všech účastníků (zkoušení hraní rolí, nácvik nových dovedností a poskytování si vzájemné zpětné vazby)

Místo konání:

Krizové centrum pro děti a rodinu, Jiráskovo nábřeží 10, České Budějovice (nebo můžeme přijet přímo do vaší organizace, dohodne-li se alespoň 10 účastníků, kontaktní osoba Mgr. Zlata Knetlová knetlova@ditevkrizi.cz).

Kapacita jednoho kurzu:

Sestavte si vzdělávací skupinu školíme již od 6 osob a max. 12 osob.

TERMÍN KONÁNÍ LEKTOŘI CENA PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

domluvíme se

(9:00-16:00 hod)

Mgr. Zlata Knetlová

Mgr. Iva Volfová

Pro 6 – 8 uchazečů – 1 lektor


12 000,- Kč kurz proběhne v domovské organizaci nebo v Krizovém centru v ČB


Pro 10 – 12 uchazečů – 2 lektoři


16 000,- Kč kurz proběhne v domovské organizaci nebo  v Krizovém centru v  ČB

Zde

Chcete-li být informováni, jakmile budou vypsány další termíny, napište nám prosím e-mail.