04.07.2017

V rámci realizace projektu Zapojení dětí z Jihočeského kraje do rozhodovacích procesů v rodinných záležitostech bylo možné vytvořit informační materiály pro děti formou komiksu. Materiály jsou určeny k distribuci z rukou odborníků – sociálních pracovníků, pedagogů ve školách apod. Vytvořené brožury se zabývají tématikou – dítěte trpícího CAN a svědčícího u soudu, dítěte před rozhovorem s psychologem/sociálním pracovníkem, dítěte přizvaného k rozvodovému soudu, dítěte jehož rodiče se rozcházejí Materiály jsou ke stažení k dispozici v ikoně „Ke stažení“.