Mgr. Iva Volfová

Ředitelka

Vystudovala obor sociální práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde dosud působí také jako vysokoškolský učitel. Absolvovala např. Kurz krizové intervence, Výcvik v rodinném poradenství, Základy facilitace, Základní dovednosti mediátora - mediace, Práce s traumatem, Hranice krizové pomoci, Interdisciplinární spolupráce v opatrovnických věcech I. a II. V krizovém centrum se věnuje především individuálním a párovým konzultacím. Je spoluzakladatelkou centra, od července 2019 zastává pozici ředitelky.