Mgr. Iva Volfová

Ředitelka, statutární zástupce

Vystudovala obor sociální práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde dosud působí také jako vysokoškolský učitel. Absolvovala mj. Kurz krizové intervence, Výcvik v rodinném poradenství, Základy facilitace, Základní dovednosti mediátora - mediace, Práce s traumatem, Hranice krizové pomoci, Interdisciplinární spolupráce v opatrovnických věcech I. a II., Výcvik KIP týmu. Je členkou KIP týmu pro mimořádné události, dobrovolníkem ADRA a certifikovaným poradcem pro pozůstalé. V krizovém centrum se věnuje především individuálním a párovým konzultacím. Je zakladatelkou centra, od července 2019 zastává pozici ředitelky.